DZIEŃ PIZZY 2020

PIZZA DAY 2020

Z okazji Międzynarodowego Dnia Pizzy w 2020 roku, wykonałam fotografię oraz grafikę.

On the occasion of the International Pizza Day in 2020, I made photography and graphics.