GRAFIKI ROŚLINNE WYZWANIE DLA ZDROWIA

GRAPHICS FOR PLANT-BASED CHALLENGE FOR HEALTH

W ramach Roślinnego Wyzwania dla Zdrowia, zorganizowanego przez RoślinnieJemy we współpracy z Polskim Towarzystwem Medycyny Stylu Życia, miałam okazję tworzyć część grafik na potrzeby komunikacji w Social Mediach podczas trwania Wyzwania oraz Talerz Planetarny, który powstał na podstawie Talerza opracowanego w Raporcie EAT-Lancet.

As part of the PLANT-BASED CHALLENGE FOR HEALTH, organized by RoślinnieJemy in cooperation with the Polish Society of Lifestyle Medicine, I had the opportunity to create some graphics for the purposes of communication in Social Media during the Challenge and the Planetary Plate, which was created on the basis of the Plate prepared in the Summary of the EAT-Lancet Report.