ZAKŁADKA ROŚLINNE WYZWANIE NA STRONIE PTMSŻ

PLANT CHALLENGE TAB ON THE PTMSŻ WEBSITE

W ramach trwającego w Maju 2021 roku, Roslinnego Wyzwania dla Zdrowia, zorganizowanego przez RoślinnieJemy we współpracy z Polskim Towarzystwem Medycyny Stylu Życia, miałam okazję tworzyć zakładkę na stronie PTMSŻ. Jej celem było zebranie materiałów powstałych podczas Wyzwania oraz materiałów edukacyjnych. Moim zadaniem było zajęcie się aspektami wizualnymi strony.

As part of the PLANT-BASED CHALLENGE FOR HEALTH in May 2021, organized by RoślinnieJemy in cooperation with the Polish Society of Life Style Medicine, I had the opportunity to create a tab on the PTMSŻ website. Its aim was to collect materials created during the Challenge and educational materials. My task was to take care of the visual aspects of the website.