Research Patch

PUBLICATIONS

  • Potthoff S., Kwasnicka D., Cross A., Ambrozy U., van Dongen A., ten Hoor G., Knittle K., Park J., Peters GJ., Vilchinsky N. (2022). Chartering New Territories In Practical Health Psychology. The European Health Psychologist. Vol. 22 No. 5. s. 852 – 857 (6) Dostęp online: https://ehps.net/ehp/index.php/contents/article/view/3387/1269 [dostęp na dzień 20.09.2023]  

CONFERENCE

  • 37th EFFoST International Conference 2023 · Walencja, Hiszpania · Aktywny udział w sesji posterowej: Attitudes and behavior of consumers with and without a planetary diet


  • 9th International Conference on Nutrition & Growth · 2022 · Online · Selected components of the lifestyle of a group of children and youth from the Lesser Poland Voivodship (poster sesion)


  • III Konferencja Ogólnopolska Psychożywieniowe i środowiskowe uwarunkowania zdrowia · 31.05 – 01.06.2019 · Kraków · Aktywny udział w sesji posterowej: Ocena wybranych wskaźników wagowo-wzrostowych młodzieży w wieku 15-17 lat z południa Polski na przestrzeni dekady 


  • Kongres Zdrowia publicznego 2018 06-07 · Grudnia 2018 · Warszawa · Aktywne uczestnictwo w sesji posterowej: Co wybierają uczniowie z Krakowa i okolic do picia podczas pobytu w szkole?